Close
Preko „BIBLIJE NA KESICI ZA SUPU“, Stane Šehalić

Biti apostol u zla vremena, konflikata i razbaštinjenosti svakog morala, propovedati čaj pijancima, nesporno je (oduvek) bio težak i odgovoran zadatak. Ni buntovniku mitske snage, ako nema „pokrića“, teško da bi si posrećio proboj kroz nedođiju uske pameti i širokog „zahvata“ u vreće pune para. Ipak, autorka Stana Šehalić, stiže kao jedan pojedinačni i neočekivani podstrek u delimičnoprobuđen svet zavođenja dobrih vibracija.

Na tajnovitom mestu između korica knjige neočekivanog humornog naslova, crno na belo, ukotvila se strpljivo građena i osmišljena spisateljičina pobuna protiv dekadentnosti ovog sveta i poretka; u vidu psihološko-sociološko-kulturološkog traktata, izgovoreno je sve ono što većina misli, izgovara glasno i dira u puno otrova oko zbilje, zalažući se za bolju i prihvatljiviju vidljivu i duhovnu njenu formu. Kosmopolitski duh, autonoman, individualac zavidnog intelektualnog profila, lake i duboke kontemplacije i težnje ka ostvarenju viših ciljeva, zaustavljajući ove prizemne koje kose, izvlače tlo pod nogama, od početka ima jedan optimistički naum ─ da se slovom (ljubve) na papiru može postići prvi korak ka postavci novog oblika mišljenja, morala i življenja, novo ustrojstvo svega pa i sveta (voljene) literature.

Osavremenjenim „Početkom bune na dahije“ našeg doba, koje bi da ne iskorene šund i kvaziliteraturu, da određuju (ne)umetničku vrednost svega u kulturi, uz skovane „oslobađajuće“ potvrde, da nasilno ometaju praksu dobrih programa plemenitih ciljeva ─ autorka se obraća čitaocima, dirajući u živac njihovih potajnih nastojanja, žudnji koje tinjaju u dnu svakog bića za lepotom, skladom, mirom, za oslobođenjem od ove proste dinamike razuma koja uništava i razara snove „naše nasušne“…

Kao što se sve prožima i uslovljava do neslućenih razmera, taj koloplet raznolikosti svega u svemu, našao je mesto u postavljenom zadatku koji istovremeno boli i greje dušu, seje vetar u nadi da će oluja dobiti novu potku, stvaralačku, ne rušilačku i obmanjivačku. Ako se knjiga ove provenijencije poznaje po sadržaju, onda nema dileme da će čitalac i pre čitanja uočiti i otkriti njen angažovani duh, ciljeve koji objedinjuju zajedničke težnje, sve muke našeg doba, dileme, razmatranja na svim nivoima o svim nivoima, analize, prosuđivanje i sudove, njihove distinkcije i namere…
Širok je opseg razmatrane problematike: izdavači, afirmacija knjige, „kamen mudrosti“ između korica, politika, mnoštvo naslova i manjak čitalaca, spasavanje knjige, antireklama kao šansa za uspeh, banalnosti i paradoksalnosti ─ sve s jednim jedinim ciljem: uređenost u društvu, u svim njegovim segmentima, poput one harmoničnosti koja vlada u prirodi.

Za jedno svetlije lice sveta

Bogatim i sigurnim rečeničnim sklopovima i lapidarnim a ipak bujnim misaonim tokovima, autorka, „naše gore list“, pokazala je da je suvišno svako nastojanje u potrazi za stranim naslovima na iste teme, da o svemu „nemogućem mogućem“ može da se iz prve (domaće) ruke, govori smireno ali uz vatreno zalaganje za svaki nagoveštaj spasa iz magluštine u koju se uporno pada; srce čitaoca će ovom „Staninom Biblijom“, kako je ja kao recenzent i njen kritičar za priliku nazivam, biti od početka otvoreno za podsticaje kojima nas spisateljica osvaja… jer uprkos tehničko-elektronskoj magiji koja hara svetom, zna se da čovek teži i žudi za nekim običnim modusima, za, ma kako to paradoksalno zvučalo, optimističnom slikom svih naših padova na matematičkoj sinusoidnoj iluziji. Nailaze muke po Jovu, ali nas presreću i radosti po Hristu… obične, lapidarne i jasne; bez potezanja za simbolikom, istina je potkrepljena umnim sentencama, vešto i adekvatno odabranim na početku svakog razmatranja. Ne odstupa ni za trenutak od svoje osnovne namere i životne vodilje ─ osvojiti sve busije moralnog i pravednog i bez poniznosti i straha demonstrirati i sučeljavati svoje stavove, bez kolebljivosti, s naglašenim „pogledom u nadu“ koje se autorka Stana Šehalić ne odriče ni kad teške, nepregledne i neprohodne magle pokriju sve oko nas… Dakle, pred nama je na delu, i u delu, zalaganje za jedno svetlije lice sveta.

Rada Ilić

Ostavi svoj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su obeležena sa *