Bibliotekar i knjiga

Bibliotekar i knjiga

Ста­јао је на вр­ху рас­кло­пље­них мер­де­ви­на, сли­чан сли­ка­ру фре­са­ка ко­ји ду­го ми­ру­је пред го­лим зи­дом ма­на­стир­ске цр­кве при­је не­го што на вла­жну смје­су кре­ча и сит­ног пи­је­ска ко­нач­но поч­не да на­но­си при­род­не...

Opširnije
Telefon: +381 64 1574420
Fax: kontakt@salonknjiga.rs
Beograd, Zaplanjska 86V