Pismo i knjiga na tlu Srbije – uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom

Uz podršku  Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu svetlo dana ugledala je knjiga Pismo i knjiga na tlu Srbije kao kulturološki fenomen dr Marije Vukić koja je ovim projektom edukativnog karaktera posvetila pažnju upravo temeljima  kulture svog naroda.

Knjigom se želi akcentovati značaj pisma i knjige kao fenomena primarnih za očuvanje kulturnog identiteta i kontinuiteta jednog naroda i podsatći razvoj svesti o značaju pisma kao nosioca kulture i knjige kao socijalnog konstrukta u misiji konzerviranja ljudskog iskustva kao i veoma važnog medija komunikacije u procesu širenja ljudskog znanja. Knjiga je najvažniji instrument kulturnog života čoveka i naroda i pored svoje književne i estetske vrednosti ima izuzetan kulturološki značaj.

Na 64. Međunarodnom sajmu knjiga svoje premijerno predstavljanje imala je knjiga koja se tematski bavi upravo – knjigom. „Pismo i knjiga na tlu Srbije“ autorke dr Marije Vukić, docenta na Visokoj školi za komunikacije nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada za doktorsku disertaciju, da bi se pred sam sajam pojavila u izdanju Centra funkcionalne pismenosti Apostrof.
U vremenu sveopšte dominacije medijsko-tehnološkog i tržišnog koncepta kulture, koji nas sve više udaljava od tradicionalnih kulturnih vrednosti, studija „Pismo i knjiga na tlu Srbije“ nas, ne sporeći nužnost i dobrobiti tehnološkog napretka, podseća na nezamenljivu ulogu knjige kao izvora saznanja, kako u vremenu prošlom tako i u budućnosti koja je pred nama, predstavlja retku, smelu ali i dragocenu pojavu u našoj sredini – ocena je prof.dr Dragana Nikodijevića

Knjiga, najvitalniji nosilac etike i estetike… Stolećima se pitamo: od čega se sastoji gotovo magična tajna knjige? Zašto alhemija knjige ne gubi na svom značaju, uprkos često proklamovanim pretnjama, pogotovo onih iz tehnološkog domena? – dr Miomir Petrović.

Knjiga će početkom naredne godine biti predstavljena srpskoj dijaspori, najpre u Čikagu, potom i na drugim mestima gde se nalaze brojni Srbi koji žive van matice, najavila je autorka, uz zahvalnost Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu koja je među brojnim projektima prepoznala vrednost očuvanja tradicije srpskog pisma i knjige.

Knjiga je štampana ćirilicom u tvrdom povezu na kvalitetnoj hartiji, te će, između ostalog, biti i koristan priručnik za ovladavanje ćiriličnim pismom onima koji nisu u prilici da ga koriste u svakodnevnom radu.

Telefon: +381 64 1574420
Fax: kontakt@salonknjiga.rs
Beograd, Francuska 14