O paucima i autopoetici

Negde sam pročitala da svaki pauk mrežu plete na svoj način, gradeći neponovljivu  šifru lepljivih tragova.

Ne samo da se dva pauka ne mogu koristiti istom mrežom, već sam pauk-autor, ubrzo pošto ga napusti, zaboravlja kod svog pletiva. A ako mu se ikada vrati, ostaje zarobljen u zamku koju je nekada za druge pleo.

Emilija Cerović Mlađa

oktobar 2018.

Telefon: +381 64 1574420
Fax: kontakt@salonknjiga.rs
Beograd, Francuska 14