Granična stanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu

(1 recenzija korisnika)

4.750rsd

 • EUR: 40 €

Autor: Zlatko Marković

Format: 170×250

Povez: broširan

Str: 477

ISBN:  978-86-7466-771-2

God: 2019.

 

 

SKU: 00941 Kategorije: , Oznaka: Product ID: 4159

Opis

Drugo izdanje knjige Granična stanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu

Nakon gotovo 30 godina, propisi za proračun čeličnih konstrukcija u građevinarstvu, koji su bili zasnovani na konceptu dopuštenih napona, zamenjeni su savremenim evropskim standardima – evrokodovima, utemeljenim na teoriji graničnih stanja. Već nekoliko godina nastava iz oblasti metalnih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je u potpunosti prilagođena evrokodovima. Ova knjiga plod je dugogodišnjeg sistematskog istraživačkog rada i trebalo bi da ponudi odgovore na mnoga važna pitanja vezana za proračun graničnih stanja čeličnih konstrukcija, u skladu sa Evrokodom. To je prva knjiga u našoj zemlji koja sveobuhvatno obrađuje ovu tematiku.

Koncipirana je tako da, pored analize graničnih stanja nosivosti i upotrebljivosti čeličnih konstrukcija, koja predstavlja težište knjige, obuhvati i filozofiju proračuna prema evrokodu, kao i proračun najznačajnijih dejstava na konstrukcije. Ovakva, pomalo neobična struktura jedne knjige o čeličnim konstrukcijama, posledica je činjenice da u ovom trenutku veoma važna problematika dejstava na konstrukcije, koja je izuzetno aktuelna za inženjere svih profila, nije pokrivena odgovarajućom literaturom na srpskom jeziku.

Poglavlje 1: Osnove proračuna
 • 1.1 Razvoj metoda proračuna
 • 1.2 Pouzdanost konstrukcija
 • 1.3 Metode pouzdanosti
 • 1.4 Metoda proračunskih vrednosti – metoda parcijalnih koeficijenata
 • 1.5 Filozofija proračuna prema Evrokodu
 • 1.6 Klase izvođenja čeličnih konstrukcija
Poglavlje 2: Dejstva na konstrukcije
 • 2.1 Uvod
 • 2.2 Sopstvena težina konstrukcije i stalna opterećenja
 • 2.3 Korisna opterećenja u zgradarstvu
 • 2.4 Dejstva snega
 • 2.5 Dejstva vetra
 • 2.6 Dejstva usled temperaturnih promena
 • 2.7 Seizmička dejstva
Poglavlje 3: Materijali
 • 3.1 Označavanje čelika
 • 3.2 Konstrukcioni čelici
 • 3.3 Ostali čelici koji se primenjuju u građevinskim konstrukcijama
 • 3.4 Proračunski zahtevi za osnovni materijal
 • 3.5 Izbor osnovnog materijala
Poglavlje 4: Analiza konstrukcija i klasifikacija preseka
 • 4.1 Modeliranje čeličnih konstrukcija za globalnu analizu
 • Primer 4.1 Izbor metode globalne analize za okvirni nosač u zgradarstvu
 • Primer 4.2 Proračun uticaja usled deformisane geometrije okvirnog nosača.
 • 4.2 Klasifikacija poprečnih preseka
 • Primer 4.3 Određivanje klase poprečnog preseka za vrućevaljani HEA profil
 • Primer 4.4 Određivanje klase poprečnog preseka za zavareni I presek
 • Primer 4.5 Određivanje klase poprečnog preseka za zavareni
 • sandučasti presek
 • 4.3 Plastična globalna analiza
 • Primer 4.6 Kontinualni nosač – različite metode globalne analize
Poglavlje 5: Nosivost poprečnih preseka
 • 5.1 Uvod
 • 5.2 Efektivan poprečni presek
 • 5.3 Zatezanje
 • Primer 5.1 Nosivost poprečnog preseka UPN profila na zatezanje
 • Primer 5.2 Nosivost L profila sa zavrtnjevima na jednom kraku
 • na zatezanje
 • 5.4 Pritisak
 • Primer 5.3 Nosivost poprečnog preseka HEA profila na pritisak (klasa 4)
 • Primer 5.4 Nosivost zavarenog I preseka na pritisak (klasa 4
 • Primer 5.5 Nosivost monosimetričnog zavarenog preseka na pritisak (klasa 4)
 • 5.5 Savijanje
 • Primer 5.6 Dimenzionisanje vrućevaljanih profila za dejstvo momenta savijanja
 • Primer 5.7 Plastičan moment nosivosti monosimetričnog
 • zavarenog I preseka
 • Primer 5.8 Plastičan moment nosivosti simetričnog I preseka sa nožicama
 • klase 1 ili 2 i rebrom klase 3
 • Primer 5.9 Moment nosivosti monosimetričnog zavarenog I preseka
 • klase 3 – granica razvlačenja u zategnutoj zoni
 • Primer 5.10 Moment nosivosti zavarenog I preseka klase 4
 • Primer 5.11 Moment nosivosti oslabljenog poprečnog preseka
 • 5.6 Smicanje
 • Primer 5.12 Nosivost poprečnog preseka vrućevaljanog I profila na smicanje
 • 5.7 Torzija
 • Primer 5.13 Nosivost poprečnih preseka na uniformnu torziju
 • 5.8 Kombinovana naprezanja
 • Primer 5.14 Nosivost I preseka na interakciju savijanja i smicanja
 • 5.8.2 Savijanje i aksijalna sila
 • 5.8.2.1 Plastična analiza – preseci klase 1 i 2
 • 5.8.2.2 Elastična analiza – preseci klase 3 i 4
 • Primer 5.15 Nosivost I preseka na interakciju momenta savijanja oko jače y-y ose i aksijalne sile pritiska
 • Primer 5.16 Nosivost I preseka na interakciju momenta savijanja oko slabije z-z ose i aksijalne sile pritiska
 • Primer 5.17 Nosivost monosimetričnog zavarenog I preseka
 • na interakciju momenta savijanja oko jače y-y ose i aksijalne
 • sile pritiska
 • Primer 5.18 Nosivost I preseka na interakciju momenata savijanja oko y-y i z-z ose
 • Primer 5.19 Nosivost I preseka na interakciju aksijalne sile,
 • smičuće sile i momenata savijanja oko y-y ose
 • Primer 5.20 Nosivost I preseka na interakciju smičuće sile, momenta torzije i momenata savijanja oko y-y ose
Poglavlje 6: Stabilnost linijskih elemenata
 • 6.1 Uvod
 • 6.2 Izvijanje
 • Primer 6.1 Nosivost elementa kružnog šupljeg preseka (CHS) na izvijanje
 • Primer 6.2 Nosivost elementa HEA preseka na izvijanje
 • Primer 6.3 Nosivost elementa zavarenog I preseka klase 4 na izvijanje
 • Primer 6.4 Nosivost elementa krstastog poprečnog preseka na izvijanje
 • Primer 6.5 Nosivost elementa zavarenog T preseka na izvijanje
 • Primer 6.6 Nosivost elementa linearno promenljivog I preseka na izvijanje
 • Primer 6.7 Nosivost neuniformnog elementa na izvijanje
 • 6.3 Bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.8 Nosivost nosača sistema proste grede, izrađenog od vrućevaljanog profila, na bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.9 Nosivost konzolnog nosača na bočno-torziono izvijanje..
 • Primer 6.10 Nosivost kontinualnog nosačana bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.11 Nosivost nosača zavarenog monosimetričnog I preseka
 • na bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.12 Nosivost nosača promenljivog I preseka
 • na bočno-torziono izvijanje
 • 6.4 Izvijanje ekscentrično pritisnutih elemenata
 • Primer 6.13 Nosivost konzolnog ekscentrično pritisnutog elementa šupljeg pravougaonog preseka – savijanje samo oko jače
 • y-y ose (NEd + My,Ed)
 • Primer 6.14 Nosivost ekscentrično pritisnutog elementa izrađenog od vrućevaljanog IPE profila – savijanje samo oko jače
 • y-y ose (NEd + My,Ed)
 • Primer 6.15 Nosivost ekscentrično pritisnutog elementa izrađenog od vrućevaljanog HEA profila – savijanje oko obe glavne
 • ose inercije (NEd + My,Ed + Mz,Ed
 • 6.5 Izvijanje pritisnutih elemenata višedelnog poprečnog preseka
 • Primer 6.16 Višedelni element ramovskog tipa
 • Primer 6.17 Višedelni element rešetkastog tipa
Poglavlje 7: Izbočavanje
 • 7.1 Uvod
 • 7.2 Izbočavanje usled normalnih napona pritiska
 • Primer 7.1 Proračun momenta nosivosti zavarenog I preseka primenom
 • metode redukovanog napona
 • Primer 7.2 Proračun nosivosti na izbočavanje ukrućene pravougaone
 • ploče opterećene konstantnim naponom pritiska
 • Primer 7.3 Proračun nosivosti na izbočavanje polja limenog nosača
 • sa jednim podužnim ukrućenjem rebra u zoni pritiska
 • 7.3 Izbočavanje smicanjem
 • Primer 7.4 Proračun nosivosti na izbočavanje smicanjem polja limenog
 • nosača sa podužnim ukrućenjem
 • 7.4 Izbočavanje usled dejstva poprečne sile
 • Primer  7.5 Proračun  nosivosti na izbočavanje usled dejstva poprečne sile .
 • 7.5 Interakcije različitih slučajeva izbočavanja
 • Primer 7.6 Kontrola interakcije izbočavanja
 • 7.5.3 Kontrola interakcije primenom metode redukovanog napona
 • 7.6 Proračun i konstruisanje ukrućenja
 • 7.7 Izbočavanje rebra usled savijanja nožica
 • 7.8 “Šir leg” efekti
 • 7.8.1 Uvod
 • 7.8.2 “Šir leg” efekti za elastičnu globalnu analizu
Poglavlje 8: Granična stanja upotrebljivosti
 • 8.1 Uvod
 • 8.2 Ugibi, pomeranja i obrtanja preseka
 • 8.3 Vibracije
 • Primer 8.1 Kontrola graničnih stanja upotrebljivosti
 • međuspratne konstrukcije
 • 8.4 Ograničenja napona

Dodatne informacije

Dimenzije 170 × 40 × 250 mm

1 recenzija za Granična stanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu

 1. odmut

  Puno korisnih informacija!

Napiši recenziju

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možda će vam se takođe svideti…