Tehnologija betona teorija i praksa

5.550rsd

  • EUR: 47 €

Autori: M. Muravljov, D. Zakić, A. Radević

Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta, Akademska misao

God: 2022.

ISBN: 978-86-7518-220-7

Str: 423

Povez: tvrdi

Format: B5

 

SKU: 01871 Kategorije: , , Oznaka: Product ID: 10396

Opis

Naslonjena na tradiciju ranijih udžbenika Teorija i tehnologija betona, ova knjiga koja je upravo izašla iz štampe savremeni je presek stanja u oblasti betona.

Tehnologija betona – teorija i praksa napisana je kao udžbenik, sa ciljem da se u okviru njenog sadržaja u prihvatljivom obimu, bez suvišnih detalja, ali i na dovoljno edukativan i informativan
način, obradi problematika savremene tehnologije betona. Pri tome se pošlo od stava da izlaganja
u knjizi ne mogu (a i ne treba) da budu isključivo usmerena prema aspektu praktičnih aplikacija
predmetne materije u graditeljstvu. Naime, autori smatraju da problematika savremene tehnologije
betona zahteva jedan sveobuhvatniji pristup, a što podrazumeva da sve činjenice vezane za beton kao materijal i aspekte primene tehnologije betona u praksi, nužno moraju da budu na adekvatne načine i teorijski obrazložene. To drugim rečima znači sledeće: izlaganja moraju da se zasnivaju na stavovima savremene nauke o materijalima i da uzmu u obzir sve suštinski relevantne parametre – sastav, strukturu, reologiju materijala i dr, odnosno sve one faktore – nazovimo ih „teorijskog” karaktera – koji su preko tehnologije, od bitnog uticaja na praktično sva svojstva betona kao materijala.

Zbog toga je u knjizi dužna pažnja posvećena razmatranjima svih konstituenata savremenih betona (kako uobičajenih-klasičnih tako i onih novijeg datuma), hidrataciji cementa, aspektima formiranja i karakteristikama makro i mikro strukture betona, itd. – kako bi se na bazi toga mogao objasniti i razumeti celokupan kompleks fizičko-mehaničkih, tehnoloških i reoloških karakteristika betona, uz veoma aktuelna pitanja praktično svih njegovih osnovnih eksploatacionih performansi, uključujući tu i njegovu trajnost u uslovima danas, u većini slučajeva, manje ili više agresivnih sredina.