Close

Normativi i standardi rada u građevinarstvu 5 – Elektroinstalacije

Priređivač: Radoslav Mijatović

Izdavač: Građevinska knjiga
Strana: 475
Povez: tvrdi
Pismo: latinica
Format: 21 x 30 cm
ISBN: 86-395-0463-6

4.200rsd

  • EUR: 35 €

SKU: 00038 Kategorije: , , Oznaka: ID: 1498

Opis

Šesto, izmenjeno i dopunjeno izdanje – Normativi i standardi rada u građevinarstvu 5 – Elektroinstalacije

Ova zbirka normativa električnih instalacija namenjena je široj primeni.

Na preko 400 strana, u formatu A4, u tvrdom povezu, nalaze se informacije o normativima utroška vremena i materijala za električne instalacije, jake struje, slabe struje, gromobranske instalacije, razvodna postrojenja i uređaje.

 

S A D R Ž A J

 

UVOD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                7

             BAZA MATERIJALA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          13

             ELEKTRIČNE  INSTALACIJE  JAKE  STRUJE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       33

                 ELEKTRIČNE INSTALACIONE CEVI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .    33

                 PVC – SAVITLJIVE CEVI U ZID BEZ IZRADE žLJEBOVA (R)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .      35

PVC – SAVITLJIVE CEVI U ZID BEZ IZRADE žLJEBOVA (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .      35

PVC – SAVITLJIVE CEVI U ZIDU OD OPEKE ILI BETONA SA IZRADOM žLJEBOVA (R)     .  ..  .  .  .       36

PVC – SAVITLJIVE CEVI U ZIDU OD OPEKE ILI BETONA SA IZRADOM žLJEBOVA (D)      .  . .  .  .  .     37

PVC-T – TVRDE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (R).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

PVC-T – TVRDE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (D) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

METALNE RAVNE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (R) .  .  .  ..   .  .  .  .  .  .  .  .  .    40

METALNE RAVNE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (D).  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .   41

PVC – SAVITLJIVE CEVI NA DRVENU PODLOGU (R).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .       43

FLEKSIBILNE I KRUTE CEVI NA DRVENU ILI METALNU PODLOGU (R).  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  43

PVC – RAVNE I SAVITLJIVE CEVI NA PODLOGU PRE BETONIRANJA PODA (D).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    44

METALNE RAVNE CEVI NA PODLOGU PRE BETONIRANJA PODA (D).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   45

PVC-T – TVRDE (JUVIDUR) CEVI NA PODLOGU PRE BETONIRANJA PODA (D).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   46

PVC – SAVITLJIVE REBRASTE I RAVNE SAVITLJIVE CEVI NA REGALE (D)  .  .  .  .   .  .  . .  .  .  .  .  .  .  47

METALNE GIBLJIVE „SAPA“ CEVI NA REGALE (D).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       48

 METALNE GIBLJIVE „SAPA“ CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (D).  .  . .  .  .  .        49

METALNE GIBLJIVE „SAPA“ CEVI NA METALNU KONSTRUKCIJU OBUJMICAMA (D)  .  .  .  .  .  .  .     50

PVC-T -TVRDE CEVI NA METALNU KONSTRUKCIJU OBUJMICAMA (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .   51

METALNE RAVNE CEVI NA METALNU KONSTRUKCIJU OBUJMICAMA (D)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

METALNE CEVI  – ZA[TITNE KROZ ZID ZA SKLONI[TA    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         54

METALNE CEVI  – ZA[TITNE (L=2m) NA ZID OD BETONA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        55

PVC-T -TVRDE (JUVIDUR) CEVI  U ROV ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       56

BETONSKE KABLOVICE ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      57

 

PROVODNICI  I  KABLOVI

–  U INSTALACIONIM CEVIMA,  U žLJEBOVIMA,  NA ODSTOJNIM OBUJMICAMA

 

PROVODNIK P U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (R)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   61

PROVODNIK P U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   63

PROVODNIK PP ILI KABL PPOO U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (R)     .     .  .  .  .  .  .  .  .   64

PROVODNIK PP ILI KABL PPOO U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (D)     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   65

SIGNALNI KABL PPOO U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

PROVODNIK PP/P NA ZID OD OPEKE BEZ IZRADE žLJEBOVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80

PROVODNIK PP ILI KABL PP00 U PRIPREMLJENE žLJEBOVE (R)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                81

PROVODNIK PP ILI KABL PP00 U PRIPREMLJENE žLJEBOVE (D)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                83

SIGNALNI KABL PPOO U PRIPREMLJENE žLJEBOVE (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   88

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD OPEKE SA IZRADOM žLJEBOVA (R)   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .            90

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD OPEKE SA IZRADOM žLJEBOVA (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             93

SIGNALNI  KABL PPOO U ZID OD OPEKE SA IZRADOM žLJEBOVA (D)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               98

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD BETONA SA IZRADOM žLJEBOVA (R)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            100

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD BETONA SA IZRADOM žLJEBOVA (D)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            101

SIGNALNI  KABL PPOO U ZID OD BETONA SA IZRADOM žLJEBOVA (D)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               108

KABL PPOO I PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD OPEKE (R)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             110

KABL PPOO I PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD OPEKE (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              113

SIGNALNI KABL PPOO NA OBUJMICAMA NA ZID OD OPEKE (D)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                119

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA (R)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           121

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA (D)     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           124

SIGNALNI KABL PPOO NA OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA (D)     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               130

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA METALNU KONSTRUKCIJU (D)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     132

SIGNALNI KABL PPOO NA OBUJMICAMA NA METALNU KONSTRUKCIJU (D)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            139

KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA DRVENU PODLOGU (R)     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          141

PROVODNICI  I  KABLOVI  –  POLAGANJE

– NA NOSAČE KABLOVA (REGALE), U KABLOVSKE KANALE, NA KABLOVSKU KANALIZACIJU I CEVI

KABL PPOO I PROVODNIK PP U HORIZONTALNI REGAL    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    145

SIGNALNI KABL PPOO U HORIZONTALNI REGAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       151

VN KABLOVI TROžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI  U HORIZONTALNI REGAL .  .  .  .  .  .              153

VN KABLOVI JEDNOžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U HORIZONTALNI REGAL  . .  .  .  .           154

KABL PPOO I PROVODNIK PP U VERTIKALNI REGAL      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         155

SIGNALNI KABL PPOO U VERTIKALNI REGAL    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         162

VN KABLOVI TROžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U VERTIKALNI REGAL   .  .  .  .  .                     163

VN KABLOVI JEDNOžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U VERTIKALNI REGAL   .  .  .  .  .  .             164

KABL PPOO I PP41 U PRIPREMLJEN ROV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       165

SIGNALNI KABL PPOO I PP41 U PRIPREMLJEN ROV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        172

VN KABLOVI TROžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U PRIPREMLJEN ROV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          176

VN KABLOVI JEDNOžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U PRIPREMLJEN ROV   .  .  .  .  .  .  .  .  .      177

KABL PPOO I PP41 U KABLOVSKI KANAL     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                178

SIGNALNI KABL PPOO I PP41 U KABLOVSKI KANAL    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       185

VN KABLOVI TROžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U KABLOVSKI KANAL    .  .  .  .  .  .  .  .  .             188

VN KABLOVI JEDNOžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI  U KABLOVSKI KANAL   .  .  .  .  .  .  .  .           189

KABL PPOO I PP41 U CEVI ILI BETONSKE KABLOVICE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .        190

SIGNALNI KABL PPOO I PP41 U CEVI ILI BETONSKE KABLOVICE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     197

VN KABLOVI TROžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U BETONSKE KABLOVICE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   200

VN KABLOVI JEDNOžILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKE U BETONSKE KABLOVICE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201

 

PROVODNICI  I  KABLOVI

– KABLOVSKI ZAVR[ETCI, KABLOVSKE SPOJNICE (NASTAVCI), POVEZIVANJE

 

IZRADA ZAVR[ETAKA NA KABLU – OKCIMA     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        204

IZRADA SUVIH ZAVRŠNICA NA 1kV KABLU – PAPUČICAMA     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   205

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 1kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       206

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 1kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       207

KABLOVSKA SPOJNICA 1kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         209

KABLOVSKA SPOJNICA 1kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     210

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 10kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        211

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 10kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      212

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 10kV NA JEDNOžILNOM PE KABLU    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 20kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   213

KABLOVSKA ZAVRŠNICA 20kV NA JEDNOžILNOM PE KABLU    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       214

KABLOVSKA SPOJNICA 10kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     215

KABLOVSKA SPOJNICA 10kV NA JEDNOžILNOM PE KABLU    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

KABLOVSKA SPOJNICA 10kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216

KABLOVSKA SPOJNICA 20kV NA JEDNOžILNOM PE KABLU    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      216

POVEZIVANJE ELEMENATA AUTOMATIKE     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    217

POVEZIVANJE ELEKTROMOTORA      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   218

 

INSTALACIONI PRIBOR  I  OPREMA

  • RAZVODNI ORMANI, INSTALACIONI PREKIDAČI, PRIKLJUČNICE, SVETILJKE I PRIBOR,
  • SPOLJNO OSVETLENJE I PRIBOR

 

RAZVODNI ORMANI U ZID OD OPEKE ILI BETONA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        222

RAZVODNI ORMANI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        223

KUĆNI PRIKLJUČNI 0RMANI U ZID      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       224

RAZVODNE TABLE ZA STANOVE SA TOPLJIVIM OSIGURAČIMA    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    225

RAZVODNE TABLE ZA STANOVE SA AUTOMATSKIM OSIGURAČIMA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   227

OSIGURAČI I AUTOMATSKI OSIGURAČI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     234

SKLOPKE, ZAŠTITNI PREKIDAČI, ZA[TITNI I MERNI TRANSFORMATORI, BROJILA I INSTRUMENTI     .  .  .         235

SVETILJKE I PRIBOR    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           243

FLUORESCENTNE PRIGRADNE OTVORENE SVETILJKE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     245

REFLEKTORI ZA NADGRADNE SVETILJKE      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    246

FLUORESCENTNE PRIGRADNE DIHTOVANE SVETILJKE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         248

REFLEKTORI I MREžE ZA DIHTOVANE SVETILJKE      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           250

FLUORESCENTNA SVETILJKA NADGRADNA SA DIFUZOROM, RASTEROM      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  253

FLUORESCENTNA SVETILJKA UGRADNA SA DIFUZOROM, RASTEROM ZA PLAFON DIM.600x600mm     .  .  .      257

FLUORESCENTNA SVETILJKA UGRADNA SA DIFUZOROM, RASTEROM ZA PLAFON DIM.625x625mm     .  .  .      258

 

FLUORESCENTNA NADGRADNA SVETILJKA DIHTOVANA SA DIFUZOROM

ZA VLAžNE I AGRESIVNE SREDINE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           259

PREDSPOJNE SPRAVE, DELOVI I PRIBOR FLUORESCENTNIH SVETILJKI   .  .  .  .  .  .  .               260

STUBOVI ZA SPOLJNO OSVETLJENJE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      261

STUBOVI ZA OSVETLJENJE ULICA, TRGOVA- ZA UGRADNJU U BETONSKE TEMELJE       .  .  262

SVETILJKE ZA SPOLJNO OSVETLENJE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    263

FARBANJE STUBOVA SPOLJNOG OSVETLENJA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266

REGALI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     268

ZIDNI I PODNI INSTALACIONI KANALI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        275

KANALNI VODOVI     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               279

 

ENERGETSKA POSTROJENJA

 

–  VISOKOG NAPONA – ]ELIJE 10 I 20 kV     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         296

–  ENERGETSKI TRANSFORMATORI 20(10)/0,4 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         299

–  POLJA NISKOG NAPONA 0,38 kV    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        301

–  KOMPEZACIJA  0,38 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            305

–  POVEZIVANJE ELEMENATA ZA[TITE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        307

–  SABIRNICE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 311

–  DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         313

–  SIGURNOSNO OSVETLJENJE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         315

 

GROMOBRANSKE  INSTALACIJE  I  UZEMLJENJE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              317

 

SVETILJKA DIHTOVANA SA DIFUZOROM

ZA VLAžNE I AGRESIVNE SREDINE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           259

PREDSPOJNE SPRAVE, DELOVI I PRIBOR FLUORESCENTNIH SVETILJKI   .  .  .  .  .  .   .               260

STUBOVI ZA SPOLJNO OSVETLJENJE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      261

STUBOVI ZA OSVETLJENJE ULICA, TRGOVA- ZA UGRADNJU U BETONSKE TEMELJE   .  .  .  262

SVETILJKE ZA SPOLJNO OSVETLENJE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    263

FARBANJE STUBOVA SPOLJNOG OSVETLENJA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266

REGALI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     268

ZIDNI I PODNI INSTALACIONI KANALI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        275

KANALNI VODOVI     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               279

 

ENERGETSKA POSTROJENJA

 

–  VISOKOG NAPONA – ]ELIJE 10 I 20 kV     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         296

–  ENERGETSKI TRANSFORMATORI 20(10)/0,4 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .         299

–  POLJA NISKOG NAPONA 0,38 kV    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        301

–  KOMPEZACIJA  0,38 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            305

–  POVEZIVANJE ELEMENATA ZA[TITE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      307

–  SABIRNICE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 311

–  DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         313

–  SIGURNOSNO OSVETLJENJE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         315

GROMOBRANSKE  INSTALACIJE  I  UZEMLJENJE    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              317

 

ELEKTRIČNE  INSTALACIJE  SLABE  STRUJE

– KABLOVI BEZHALOGENI VATROOTPORNI N2XCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      338

– KABLOVI BEZHALOGENI VATROOTPORNI INSTALACIONI KOMUNIKACIONI J-H (St) H  .  .  .  .  .  350

– TELEFONSKI KABLOVI I PROVODNICI, OPTIČKI KABLOVI    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      374

– KU]NE TELEFONSKE CENTRALE, TELEFONSKI ORMANI I RAZDELNICI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– ZAVRŠNICE,  SPOJNICE TELEFONSKIH I SIGNALNIH KABLOVA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   –

-SIGNALIZACIJA POžARA    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– SIGNALIZACIJA PROVALE     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– SATNA INSTALACIJA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– ZAJEDNIČKI ANTENSKI UREDJAJI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– RAZGLASNI UREDJAJI I ZVUČNICI     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– INTERFONSKI UREDJAJI I PRIBOR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– KU]NI GOVORNI UREDJAJI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

– HOTELSKO-BOLNIČKI SIGNALNO-SVETLOSNI UREDJAJI    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

PRATEĆI RADOVI (GRADJEVINSKI I BRAVARSKI)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Dimenzije 210 x 40 x 300 mm

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi i ostavite svoju recenziju za “Normativi i standardi rada u građevinarstvu 5 – Elektroinstalacije”

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Možda će vam se takođe svideti…

Bezbedna isporuka za vreme trajanja vanrednog stanja. Ostani kod kuće. Otkaži