Kalkulacije u građevinarstvu

4.500rsd

  • EUR: 38 €

Autor: Slavko Savić

Izdavač: Građevinska knjiga
Strana: 300
Povez: tvrdi
Pismo:
Format: A4
Godina izdanja: 2008
ISBN: 978-86-395-0538-7

Nema na zalihi

Opis

Knjiga KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU je u svom prvom izdanju dozivela pravi tržišni bum, što znači da je očito “pogodila” jednu vrlo značajnu oblast i temu.

Namenjena je svima onima koji žele da se bave kalkulacijama u građevinarstvu, a normativi predstavljeni u ovoj knjizi odgovaraju realnom okruženju za niskogradnju, visokogradnju i zanatske radove.

Analiza cene za svaku radnu operaciju uključuje sve resurse koji joj pripadaju kroz četiri modula: radna snaga, materijal, oprema i indirektni troškovi. Izborom radne operacije i njihovim međusobnim pridruživanjem i kombinovanjem dobija se cena troškova za sve tehnološke procese i njihovu optimalizaciju.

SADRŽAJ

I UVOD, 11
Principi procene troškova u građevinarstvu
, 11
1. Suština procene troškova, 11
2. Metode za procenu troškova, 11
3. Procedura procene troškova, 12
4. Predmer i predračun radova, 14
5. Sistemi klasifikacije i merenja radova, 15
6. Proračun troškova po jedinici mere pozicije rada, 16
7. Korišćenje gotovih baza podataka, 17
8. Zaključna razmatranja, 19

II NAMENA KNJIGE, 21
1. Kalkulacije u građevinarstvu, 21
2. Mesto i uloga kalkulacija li građevinarstvu, 21
3. Prednosti i razlike između MPCCS i ostaih programa za kalkulacije, 23
4. Prednosti uvođenja radne operacije u proračunu elemenata cene koja u sebi sadrži način i metodologiju prethodnih proračuna, 25
5. Proračun resursa radna snaga i njeno uvođenje u radnu operaciju, 25
6. Modularnost postavke sistema za kalkulacije, 28
7. Sadržaj pojedinačnih modula, 28

III PROJEKTOVANJE ELEMENATA CENE, 29
1. Modul radne snage, 31
2. Formiranje bruto satnice preko doprinosa na neto platu, 31
3. Modul indirektnih troškova ili faktor preduzeća, 32
4. Menadžer faktor, 33
5. Faktor preduzeća, 24
6. Proračun Menadžer faktora i faktora preduzeća (primer 1), 35
7. Modul građevinskih mašina, 36
8. Modul materijala, 36
9. Lista materijala sa cenama (€/j.m), 36

IV PRIMERI ANALIZE TEHNOLOŠKIH PROCESA I GRUPISANJE RADNIH OPERACIJA, 45
1. Tehnološka karta za rasčišćavanje terena, 47
2. Tehnološka karta za ručne iskope i podgrađivanje rova, 48
3. Tehnološka karta za masovni mašinski iskop, 49
4. Tehnološka karta za mašinski iskop u ograničenom prostoru, 50
5. Primer 3: Masovni mašinski iskop, 51
6. Primer 4: Mašinski iskop u ograničenom prostoru, 51
7. Tehnaloška karta za utovar iskapanag materijala , 52
8. Tehnaloška karta za prevoz zemljanih materijala, 52
9. Tehnaloška karta za razastiranje i valjanje zemljanih materijala, 52
10. Tehnološka karta za izradu nasipa, 53
11. Tehnološka karta za proizvodnju agregata za betone i nasipe, 54
12. Primer 5: Mašinska izrada nasipa, 54
13. Tehnološška karta za iskop tunela, 55
14. Primer 6: Tunelski iskop, 56
15. Tehnološka karta za ugradnju tunelskih betona, 57
16. Tehnološka karta za spravljanje i ugradnju betona na otvorenom, 58
17. Primer 7: Ugradnja tunelskih betona, 59
18. Tehnološka karta za spravljanje maltera na betonari, 59
19. Primer 8: Spravljanje cementnih i krečnih maltera, 60
20. Tehnološka karta za izradu i montažu armature, 61
21. Primer 9: Izrada i montaža železa, 61
22. Tehnološka karta za izbor tipa konstrukcije i marke betona, 62
23. Tehnolaška karta za izradu, montažu 1 demontažu skela i oplate, 63
24. Primer 10: Izrada i montaža oplate, 63
25. Tehnološka karta za zanatske radove, 64
26. Primer 11: Razni zanatski radovi, 65
27. Primer 12: Proračun troškova za krovopokrivačke radove, 66
28. Primer 13: Proračun troškova za gipsarske radove, 66
29. Tehnološka karta za vodovod i kanalizaciju, 67
30. Primer 14: lskop rova i polilganje cevi za kišnu i fekalnu kanalizaciju, 68

V PRORAČUN TROŠKOVA ZA KOMPLEKSNIJE TEHNOLOŠKE PROCESE, 69
1. Primer 15.1: Spravljanje i ugradnja hidrotehničkih betona, 71
2. Grafički prikaz strukture troškova hidrotehničkog betona, 72
3. Kratak komentar na tehnologiju rada i metodologiju proračuna troškova za hidrotehnički beton MS 250, 72
4. Primer 15.2: Tunelski iskop za putni tunel sa dve saobraćajne trake, 75
5. Grafička interpretacija strukture troškova tunelskog iskopa, 76

VI RADNE OPERACIJE SA NUMERIČKIM VREDNOSTIMA, 77

VII GRAĐEVINSKA MEHANJZACIJA, 101
1. Tabela 1/1 – Tehnički podaci o mašinama, 105
2. Tabela 2/1- Pogonski podaci o mašinama, 106
3. Tabela 3/l – Troškovi nabavke mašina, 107
4. Tabela 4/1 – Praktični učinci, 108
5. Tabela 5/1 – Inženjersko komercijalni podaci o mašinama, 109
6. Tabela 1/2 – Tehnički podaci o mašinama, 110
7. Tabela 2/2 – Pogonski podaci o mašinama, 111
8. Tabela 3/2 – Troškovi nabavke mašina, 112
9. Tabela 4/2 – Praktični učinci mašina, 113
10. Tabela 5/2 – Inženjersko komercijalni podaci o mašinama, 114
11. Tabela 1/3 – Tehnički podaci o maššinama, 115
12. Tabela 2/3 – Paganski podaci o mašinama, 116
13. Tabela 3/3 – Troškovi nabavke mašina, 117
14. Tabela 4/3 – Praktični učinci mašina, 118
15. Tabela 5/3 – lnženjersko komercijalni podaci o mašinama, 119

VIII BAZA PODATAKA SA ANALIZOM CENA, 121
1. Formiranje baze podataka preko radnih operacija sa četiri promenljive odnosno četiri resursa (radna snaga, materijal, oprema i indirektni troškovi), 123
2. Logičnost izbora varijantnih rešenja i pojam istine, 124

VIII-1 GRAĐEVINSKE MAŠINE, 125
1. Buldožeri, 125
2. Trenčeri, 125
3. Rovokopači, 125
4. Grejderi, 126
5. Ventilatori, 126
6. Plovni bager – refuler, 126
7. Transportne mašine, 126
8. Pumpe za vodu, 127
9. Kompresor, 128
10. Betonare, 128
11. Uređaji za hlađenje vode – ledomali, 128
12. Separacije, 128
13. Dizalice, 128
14. Betonske pumpe, 129
15. Silobusi – mikseri , 129
16. Vibratori, 129

VIII-2 RADNE OPERACIJE U GRAĐEVINARSTVU, 129
1. Ručni iskop i podgrađivanje rova, 129
2. Minerski radovi na otvorenom, 129
3. Minerski radovi u tunelu, 130
4. Tunelski dodaci , 130
5. Ugradnja betona, 130
6. Obrada prekida u betonu i temeljne spojnice, 131
7. Tunelska ugradnja betona, 131
8. Torkret beton, 131
9. Glineno jezgro za nasute brane, 131
10. Skele i oplate, 131
11. Izrada i montaža armature, 132
12. Radovi u kamenu – suvozld, 133
13. Kišna i feka1na kanalizacija, 133
14. Pneumatsko bušenje, 133
15. Potrošnja cementa po m3 betona, 134
16. Dodaci betonu, 134
17. Spravljanje maltera, 134
18. Zidanje, malterisanje, ltd, 134
19. Hidroizolacije, 134
20. Razni zldarski radovi, 134
21. Krovopokrivački radovi, 134
22. Podopolagački radovi, 135
23. Bravarski i limarski radovi, 135
24. Spravljanje betona, 135
25. Keramika – teraco, 135
26. Fasadni radovi, 135
27. Proizvodnja agregata, 135
28. Razni zanatski radovi , 135
29. Nasute brane, 136
30. Tunelski radovi – ankeri, 136
31. Metalna klizna oplata, 136
32. Šipovi, 136

IX ANALIZE CENA, 137

X PROGRAM ZA KALKULACIJE MPCCS (Multy Project Cost Control Systcm), 265
1. Uvod, 267
2. Početak rada sa programom, 267
3. Rezime, 268

X-1 VIZUELIZACIJA RADA SA MPCCS (betonski radovi), 269
1. Grupisanje radnih operacija za odabrani tehnološki proces, 269
2. Prikaz padajućeg menija u Excel-u i izbor radnih operacija koje su u direktnoj vezi sa izborom tehnologije građenja, 270
3. Analiza cene za proizvodnju betona na betonari “steterlscwing” tip H 500 sa Up=40m3/h, 271

X-2 VIZUELIZACIJA RADA SA MPCCS (tunelski radovi), 272
1. Analiza cene za hidrotehnički tunel preseka cca 25m2, 272
2. Tunelski radovi, 273
3. Analiza cene za bušenje rupa pneumatskim pištoljem “PUMA BBC”, 274

X-3 INSTRUKCIJE ZA INSTALIRANJE PROGRAMA MPCCS, 275
1. Uvodne napomene, 275
2. Instalacija programa, 276
3. Primer 1: Aktiviranje menija MPCCS, 276
4. Primer 2: Aktiviranje makroa, 278
5. Primer 3: Provera adrese makroa, 279

X-4 PROGRAMIRANJE U VBA JEZIKU (Visual Basic for Applicatious), 280
1. Primer 4: Dodavanje novog menija i makroa, 280
2. Primer 5: Vizuelni izgled prilikom rada sa dodavanjem novog menija i makroa, 281

Prilog:
XI IZVODI IZ ZBORNIKA RADOVA, 283

XI-l Prva tema:
KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU – PRORAČUN ELEMENATA CENE, 285
XI-2 Druga tema:
KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU – PRORAČUN PRAGA RENTABILNOSTl ZA IZGRADNJU OBJEKATA, 290

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Kalkulacije u građevinarstvu”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možda će vam se takođe svideti…