Interna revizija

2.950rsd

  • EUR: 25 €

Autor: dr Jozefina BekeTrivunac, Jelena Vučinić, Milkica Veselinović, dr Dragan Milačić, dr Živka
Pržulj, dr Slavko Rakočević, Velibor Sikimić

Izdavač: IEF

God: 2014.

Str: 290

Format: 170×240

Povez: broš

SKU: 01658 Kategorije: , Oznake: , Product ID: 7620

Opis

Knjiga Interna revizija – upravljanje.rizici.kontrola

Knjiga je materijal za pripremu polaganja ispita za zvanja ovlašćenog internog revizora. Ona daje fundamentalna znanja o internoj reviziji i pejzažu u kom radi. Ona britko i kvalitetno odgovara na pitanja: kakva je to pojava interna revizija? ko upravlja njome? kako operiše? koje rezultate daje? kako se kontroliše? koje koristi sve daje? Znanje interne revizije deo je neophodnog znanja i razumevanja menadžera.

Poš­to je izme­đu prvog i dru­gog izda­nja pro­te­klo neš­to više od dve godi­ne, u dru­gom izda­nju une­te su novi­ne koje se odno­se na pre­vod Među­na­rod­nih stan­darda inter­ne revi­zie iz 2013. godi­ne koje je ura­di­lo Udru­že­nje inter­nih revi­zo­ra Srbije, izme­nje­ni COSO Kon­trol­ni okvir iz 2013. godi­ne i neko­li­ko dru­gih izme­na i okol­nosti manjeg zna­ča­ja koje su se u među­vre­me­nu desi­le.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Interna revizija”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.