Akcija!

Integrisani menadžment kvaliteta – teorija i praksa

3.000rsd 2.500rsd

  • EUR: 21 €

Autor: Radoslav Raković

Izdavač: Građevinska knjiga

ISBN:978-86-395-0639-1

Godina: 2014

Povez: tvrd

Format: 170x240mm

Str:642

 

Nema na zalihi

SKU: 00101 Kategorije: , , Oznake: , Product ID: 1619

Opis

Knjiga Integrisani menadžment kvaliteta – teorija i praksa zahvata oblast sistema menadžmenta, obuhvatajući ne samo sve standardizovane aspekte sistema menadžmenta koji se primenjuju u Srbiji i njihovo integrisanje, već i oblasti koje su srodne sistemima menadžmenta ko što su društvena odgovornost i poslovna izvrsnost. Pošto je knjiga namenjena praktičarima, poslednja poglavlja se bave alatim i tehnikama za primernu, ali i zabludama i predrasudama koje su veoma prisutne u našoj poslovnoj praksi. (iz recenzije dr Miloša Jelića)

Knjiga se bavi mogućnostima primene principa kvaliteta u upravljanju projektima na jedan nov, nekonvencionalan i moderan način. Autor se nije pridržavao rigorozno niti strukture sistema menadžmenta kvalitetom, niti strukture faza upravljanja projektima, ali se fokusirao na jednu posebnu i važnu vrstu projekata – na investicione projekte i pratio od početka do kraja sve faze i aspekte upravljanja projektima.

Upravljanje projektima je, sa jedne strane, umetnost zato što u sebi sadrži jednu veoma složenu komponentu – vođenje ljudi, što zahteva ne samo poznavanje ponašanja ljudi, već i sposobnost primene odgovarajućih interpersonalnih veština.

S druge strane, ono je i nauka – definisanje i koordinacija aktivnosti kako bi se obavio posao, što zahteva znanje, razumevanje i veštu primenu metoda i tehnika upravljanja projektom.

Za razliku od većine domaćih publikacija u oblasti upravljanja projektima, koje su pretežno teorijskog karaktera, ova knjiga ostvaruje neosetni prelaz sa opšteg, univerzalnog opisa sistema upravljanja projektima na specifične primere, sve sa ciljem da čitaocu pomogne da prepozna posebnost u svom poduhvatu, kao i da sazna o koristima koje donosi kvalitet u upravljanju projektima.

Sadržaj:

1. UVOD 1
2. ZAJEDNIČKI ELEMENTI MENADŽMENT STANDARDA 7
2.1 Šta je to menadžment? 7
2.2 Pojedinačni menadžment standardi i njihova integracija 9
2.3 Struktura standarda sistema menadžmenta 13
2.4 Dokumentacija sistema menadžmenta 21
2.4.1 Izjava o politici i ciljevi 21
2.4.2 Poslovnik 24
2.4.3 Plan postizanja ciljeva 25
2.4.4 Dokument procedure 28
2.4.5 Uputstva 29
2.4.6 Obrasci i zapisi 30
2.5 Vrednovanje sistema menadžmenta 31
2.5.1 Samoocenjivanje 31
2.5.2 Preispitivanje 35
2.5.3 Provera – ISO 19011 38
2.6 Održavanje, poboljšanje i unapređenje sistema menadžmenta 55
2.6.1 Održavanje 56
2.6.2 Poboljšanje 58
2.6.3 Praćenje i merenje 61
2.6.4 Unapređenje 64
2.6.5 Koristi od sistema menadžmenta u organizaciji 65
3. KVALITET I SISTEMI KVALITETA 71
3.1 Pojam kvaliteta 71
3.2 Sistem kvaliteta 73
3.3 Principi sistema kvaliteta 79
3.4 Zahtevi sistema kvaliteta 89
Sadržaj IV
3.5 Obezbeđenje i kontrola kvaliteta 99
3.6 Održivi razvoj – standard ISO 9004:2009 100
3.7 Infrastruktura kvaliteta – zakonski okvir 105
4. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 123
4.1 Familija standarda ISO 14000 – EMS 124
4.2 Zaštita životne sredine – aspekti i uticaji 132
4.3 Program zaštite životne sredine 136
4.4 Zahtevi sistema menadžmenta zaštitom ŽS 137
4.5 Zakonski okvir za zaštitu životne sredine 145
5. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 155
5.1 Familija standarda BS OHSAS 18000 157
5.2 Bezbednost i zdravlje na radu – opasnosti i uticaji 159
5.3 Program bezbednosti i zdravlja na radu 164
5.4 Zahtevi sistema manadžmenta BZR 165
5.5 Zakonski okvir za bezbednost i zdravlje na radu 167
5.5.1 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 168
5.5.2 Ostala zakonska regulativa iz oblasti BZR 174
5.6 Bezbednost i zdravlje na radu – Case study: ENTEL 182
6. BEZBEDNOST INFORMACIJA 187
6.1 Komunikacija, informacija i bezbednost informacija 190
6.2 Familija standarda ISO 27000 – ISMS 194
6.3 Zahtevi sistema menadžmenta bezbednošću informacija 198
6.4 Registar informacione imovine 215
6.5 Procena rizika po bezbednost informacija 217
6.6 Izjava o primenjivosti 222
6.7 Bezbednosni događaji i incidenti 224
6.8 Obezbeđenje kontinuiteta poslovanja 230
6.9 Praktični aspekti primene ISMS 232
6.10 Zakonski okvir za bezbednost informacija 233
7. BEZBEDNOST HRANE 249
7.1 Hrana i lanac ishrane 251
7.2 Međunarodne institucije i regulativa 254
7.3 Koncept HACCP 256
7.4 Preduslovni programi – PRP 262
Sadržaj V
7.5 Familija standarda ISO 22000 – FSMS 270
7.6 Zahtevi sistema menadžmenta bezbednošću hrane 271
7.7 Zakonski okvir za bezbednost hrane 274
8. ENERGETSKI MENADŽMENT 281
8.1 Standardi EN 16001 i ISO 50001 – EnMS 283
8.2 Zahtevi sistema energetskog menadžmenta 287
8.2.1 Energetski menadžment – početni profil i uticaji 289
8.2.2 Akcioni plan energetske efikasnosti 292
8.3 Zakonski okvir za energetsku efikasnost 293
8.4 Primeri praktične primene energetskog menadžmenta 300
9. MENADŽMENT RIZICIMA 311
9.1 Pojam rizika i menadžment rizicima 311
9.2 Standardi serije ISO 31000 – RM 315
9.3 Proces menadžmenta rizicima 320
9.4 Menadžment rizicima u drugim sistemima menadžmenta 333
9.5 Osnovni projektni rizici 342
9.6 Menadžment rizicima u preduzeću 346
9.6.1 Definicija koncepta i vrste rizika 347
9.6.2 Proces ,menadžmenta rizicima u preduzeću 348
9.6.3 Ciljevi menadžmenta rizicima u preduzeću 350
9.6.4 Komponente menadžmenta rizicima u preduzeću 350
9.6.5 Organizacija za menadžment rizicima u preduzeću 352
9.6.6 Koristi od menadžmenta rizicima u preduzeću 353
10. DRUŠTVENA ODGOVORNOST 357
10.1 Standardi serije ISO 26000 – CSR 358
10.2 Principi društvene odgovornosti 359
10.2.1 Odgovornost 362
10.2.2 Javnost u radu 362
10.2.3 Etičko ponašanje 363
10.2.4 Poštovanje interesa zainteresovanih strana 364
10.2.5 Poštovanje vladavine prava 365
10.2.6 Poštovanje međunarodnih pravila ponašanja 366
10.2.7 Poštovanje ljudskih prava 366
10.3 Prakse društvene odgovornosti 368
Sadržaj VI
10.4 Ključne oblasti društvene odgovornosti 369
10.4.1 Upravljanje organizacijom 369
10.4.2 Ljudska prava 371
10.4.3 Praksa vezana za rad i radne odnose 372
10.4.4 Životna sredina 373
10.4.5 Fer poslovna praksa 374
10.4.6 Pitanja vezana za korisnike – potrošače 375
10.4.7 Uključenje i razvoj šire društvene zajednice 377
10.5 Integrisanje društvene odgovornosti kroz organizaciju 377
10.6 Društvena odgovornost i drugi sistemi menadžmenta 379
11. OSTALE MENADŽMENT DISCIPLINE 383
11.1 Strategijski menadžment 384
11.2 Upravljanje promenama 395
11.3 Upravljanje znanjem 398
11.4 Upravljanje inovacijama 403
11.5 Projektni menadžment 406
11.6 Pravila poslovnog ponašanja 416
12. INTEGRACIJA SISTEMA MENADŽMENTA 423
12.1 Struktura i način uspostavljanja IMS 424
12.2 PAS 99 – Smernice za integraciju 427
12.3 Case Study: ENTEL 431
13. POSLOVNA IZVRSNOST 443
13.1 Menadžment kvalitetom i poslovna izvrsnost 443
13.2 Modeli poslovne izvrsnosti 446
13.2.1 Malcom Baldrige model 448
13.2.2 Japanski model 450
13.2.3 EFQM model 453
13.2.4 Ostali modeli poslovne izvrsnosti 457
13.2.5 Poslovna izvrsnost u našim uslovima – FQCE model 459
Sadržaj VII
13.3 Koncepti poslovne izvrsnosti 460
13.3.1 Dodatna vrednost za korisnika 460
13.3.2 Stvaranje održive budućnosti 462
13.3.3 Razvoj organizacijskih sposobnosti 463
13.3.4 Ubiranje plodova inovativnosti i kreativnosti 464
13.3.5 Vođenje sa vizijom, inspiracijom i integritetom 466
13.3.6 Upravljanje kroz pokretljivost 467
13.3.7 Ostvarivanje uspeha kroz talenat zaposlenih 468
13.3.8 Održavanje naročitih rezultata 469
13.4 Kriterijumi poslovne izvrsnosti 470
13.4.1 Liderstvo 472
13.4.2 Strategija 474
13.4.3 Ljudski resursi 476
13.4.4. Partnerstvo i resursi 480
13.4.5 Procesi, proizvodi i usluge 481
13.4.6 Rezultati – korisnici 486
13.4.7 Rezultati – ljudski resursi 489
13.4.8 Rezultati – društvo 493
13.4.9 Poslovni rezultati 496
13.5 Ocenjivanje i nivoi poslovne izvrsnosti 499
13.5.1 Ocenjivanje poslovne izvrsnosti 503
13.5.2 Nivoi poslovne izvrsnosti 506
14. ALATI I TEHNIKE U SISTEMIMA MENADŽMENTA 511
14.1 Sedam osnovnih alata 512
14.1.1 Dijagram „uzrok – posledica“ 512
14.1.2 Lista provera 514
14.1.3 Kontrolne karte 514
14.1.4 Histogram 515
14.1.5 Pareto dijagram 516
14.1.6 Dijagram rasipanja 517
14.1.7 Dijagram toka 518
14.2 Sedam novih alata 518
14.2.1 Dijagram srodnosti 519
14.2.2 Relacioni dijagrami 520
14.2.3 Dijagram stabla 521
14.2.4 Matrični dijagram 522
Sadržaj VIII
14.2.5 Matrica utvrđivanja pririteta 523
14.2.6 Strela dijagram 523
14.2.7 Programirane karte za proces odlučivanja 524
14.3 Ostali alati i tehnike 525
14.3.1 Šest sigma 525
14.3.2 Razvoj funkcije kvaliteta 527
14.3.3 Projektovanje eksperimenta 529
14.3.4 Analiza „troškovi/dobiti“ 530
14.3.5 Benčmarking 532
14.3.6 Brainstorming 533
14.3.7 SWOT matrica 535
14.3.8 Metod scenarija 535
14.3.9 Portfolio matrica 536
14.4 Softverski alati za upravljanje projektima 537
15. ZABLUDE I PREDRASUDE O SISTEMIMA MENADŽMENTA 541
POGOVOR 557
PRILOG A: REČNIK OSNOVNIH POJMOVA 559
A.1 TERMINOLOGIJA I SRPSKO-ENGLESKI REČNIK 561
A.2 ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINA 593
A.3 SKRAĆENICE – ABBREVIATIONS 607
PRILOG B: LITERATURA 621
B.1 KNJIGE, ČLANCI, ZBORNICI, UPUTSTVA, IZVEŠTAJI 623
B.2 STANDARDI 630
B.3 ZAKONSKA REGULATIVA 632
B.4 VAŽNI INTERNET SAJTOVI 635
PRILOG C: IZVEŠTAJI RECENZENATA 637
Dr Miloš Jelić 637
Dr Miodrag Mesarović 639
O AUTORU… 641
Sadržaj IX
SPISAK SLIKA Glava / Poglavlje
2-1 Odnos pojmova menadžmenta i upravljanja 2.1
2-2 Povezanost standarda u sklopu IMS 2.2
2-3 Zainteresovane ili interesne strane? 2.3
2-4 Primer izjave o politici IMS 2.4.1
2-5 Model zrelosti sa 5 nivoa 2.5.1
2-6 Proveravač na delu 2.5.3
2-7 Vrste provere sistema menadžmenta 2.5.3
2-8 Mogućnost za poboljšanja (m) po rezultatima ankete 2.6.3
3-1 Standardi QMS 3.2
3-2 Model procesa 3.2
3-3 Procesno orijentisani model QMS 3.2
3-4 PDCA ciklus 3.3
3-5 Prošireni procesni model QMS 3.6
3-6 Znakovi usaglašenosti Srbije i EU 3.7
4-1 Efekat staklene bašte 4.1
4-2 Da li je ovo slika koju želite da gledate? 4.1
4-3 Procesna analiza aspekata životne sredine 4.2
4-4 PDCA ciklus stalnih poboljšanja u EMS 4.4
6-1 Model komunikacionog sistema 6.1
6-2 Podaci, informacija i znanje 6.1
6-3 Razlika pojmova Safety i Security 6.1
6-4 Osnovni pojmovi vezani za bezbednost informacija 6.2
6-5 Familija standarda ISO 27000 6.2
6-6 Ciljevi kontrole po ISO/IEC 27001, Aneks 1 6.3
6-7 Naslovna strana izjave o primenjivosti – primer 6.6
7-1 Šematski prikaz lanca ishrane 7.1
8-1 Model EnMS po standardu ISO 50001 – PDCA ciklus 8.1
8-2 Potrošnja električne energije u poslovnoj zgradi EP 8.4
8-3 Solarna elektrana na krovu poslovne zgrade EP 8.4
8-4 Raspodela brzine vetra na lokaciji Golemi Vrh
(Maj-Oktobar 2005)
8.4
8-5 Postignute uštede u potrošnji toplotne energije 8.4
8-6 Postignute uštede u emisiji CO2 8.4
9-1 Rizik od sudara u saobraćaju 9.1
9-2 Povezanost principa, okvira i procesa u ISO 31000 9.2
Sadržaj X
9-3 Proces menadžmenta rizicima u ISO 31000 9.2
9-4 Ocenjivanje rizika i postupanje sa rizicima u ISO 31000 9.2
9-5 Mapa rizika 9.3
9-6 Mapa rizika sa tri praga za upravljanje rizicima 9.3
9-7 Mapa rizika – dva kraja raspona ukupnog gubitka 9.3
9-8 Ključni učesnici na projektu po FIDIC-u 9.4
9-9 Elementi SWOT analize 9.6.2
10-1 Šematski prikaz standarda ISO 26000 10.1
10-2 Ključne oblasti društvene odgovornosti 10.4
10-3 Kontekst društvene odgovornosti organizacije 10.5
11-1 Tok procesa strategijskog menadžmenta 11.1
11-2 Menadžer nekad i sad 11.1
11-3 Perspektive u metodu BSC 11.1
11-4 Strategijske mape – primer 11.1
11-5 Faze prilagođavanja promenama 11.2
11-6 Ciklus znanja u organizaciji 11.3
11-7 Tržišna vrednost organizacije 11.3
11-8 Vizuelna definicija projekta 11.5
11-9 Koncept upravljanja projektima 11.5
11-10 Životni ciklus projekta 11.5
12-1 Princip integracije sistema menadžmenta 12.2
12-2 Integrisani sistem menadžmenta ENTEL-a 12.3
12-3 Sastanak koordinacionog tela za IMS 12.3
13-1 Put organizacije od haosa do poslovne izvrsnosti 13-1
13-2 Kriterijumi MB nagrade -okvir 13.2.1
13-3 Osnovne kategorije kriterijuma Demingove nagrade 13.2.2
13-4 Osnovni koncepti izvrsnosti EFQM 13.2.3
13-5 Kriterijumi izvrsnosti EFQM 13.2.3
13-6 Alat za ocenjivanje izvrsnosti RADAR 13.2.3
13-7 PDCA ciklus upravljanja kadrom 13.4.3
13-8 Matrična organizacija realizacije poslova 13.4.5
13-9 Anketiranje zaposlenih – rangiranje elemenata po značaju- 13.4.7
13-10 Percepcija organizacije u društvu i njena realna podloga 13.4.8
13-11 Nivoi nagrade Oskar kvaliteta 13.5.2
13-12 Nivoi evropske nagrade (EFQM) 13.5.2
Sadržaj XI
14-1 C-E (Ishikawa) dijagram 14.1.1
14-2 Primer histograma za neusaglašenosti u projektnoj
dokumentaciji
14.1.4
14-3 Pareto analiza neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji 14.1.5
14-4 Dijagram toka 14.1.7
14-5 Dijagram srodnosti za rizike na softverskom projektu 14.2.1
14-6 Primer „kuće kvaliteta“ 14.3.2
14-7 Pravilo „1-10-100“ 14.3.4
14-8 BCG (Portfolio) matrica 14.3.9
14-9 Gartnerov magični kvadrant – SW za UP 14.4
15-1 QMS kao peti element 15
15-2 Matrica „hitno-važno“ 15
SPISAK TABELA Glava / Poglavlje
2-1 Struktura budućih menadžment standarda 2.3
2-2 Zajednički pojmovi u menadžment standardima 2.3
2-3 Nivoi zrelosti 2.5.1
3-1 Povezanost principa i zahteva sistema kvaliteta 3.3
3-2 Zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom 3.4
3-3 Zahtevi za odgovornost rukovodstva 3.4
3-4 Zahtevi za menadžment resursima 3.4
3-5 Zahtevi za realizaciju proizvoda 3.4
3-6 Zahtevi za merenje, analizu i poboljšavanje 3.4
3-7 Uporedna struktura standarda 9001 i 9004 3.6
3-8 Zainteresovane strane – potrebe i očekivanja 3.6
4-1 Familija standarda serije 14000 4.1
4-2 Familija standarda serije 14000 i PDCA ciklus 4.1
4-3 Indeks potencijalnog globalnog zagrevanja za GHG 4.1
4-4 Kvantitativno vrednovanje aspekata / uticaja 4.2
4-5 Primeri procesa, aspekata i uticaja 4.2
4-6 Struktura standarda ISO 14001 4.4
4-7 Zakoni iz oblasti zaštite živorne sredine 4.5
5-1 Verovatnoća pojavljivanja opasnosti / štetnosti (I) 5.2
5-2 Posledice po BZR (II) 5.2
5-3 Poštovanje važeće regulative iz oblasti BZR (III) 5.2
5-4 Uticaj po odnose sa okruženjem (IV) 5.2
Sadržaj XII
5-5 Nivoi prihvatljivosti rizika 5.2
5-6 Primeri procesa, opasnosti i uticaja 5.2
5-7 Struktura standarda BS OHSAS 18001 5.4
5-8 Zakonodavstvo iz oblasti BZR 5.5
5-9 Obavezne evidencija o BZR 5.5.2
6-1 Standardi familije ISO 27000 6.2
6-2 Struktura standarda ISO 27001 6.3
6-3 Oblasti bezbednosti informacija A.5-A.15 6.3
6-4 Poređenje starog i novog standarda ISO 27001 6.3
6-5 Poređenje Aneksa A starog i novog standarda ISO 27001 6.3
6-6 Vrednost informacione imovina (A) 6.5
6-7 Verovatnoća nastajanja neželjenog događaja (P) 6.5
6-8 Uticaj po bezbednost informacija (I) 6.5
6-9 Nivo rizika (NR) 6.5
6-10 Rang rizika 6.5
6-11 Zakonodavstvo iz oblasti bezbednosti informacija 6.10
7-1 Koraci HACCP sistema 7.3
7-2 Preduslovni program – PRP 7.4
7-3 Standardi familije ISO 22000 7.5
7-4 Struktura standarda ISO 22000 7.6
7-5 Povezanost ISO 22000 sa principima i koracima HACCP 7.6
8-1 Struktura standarda ISO 50001 8.2
8-2 Kvanatitativno vrednovanje oblasti korišćenja i/ili potrošnje
energije / uticaja
8.2.1
8-3 Zakonodavstvo iz oblasti energetske efikasnosti 8.3
9-1 Struktura standarda ISO 31000 9.2
12-1 Elementi integracije sistema menadžmenta 12.2
12-2 Struktura standarda PAS 99 12.2
13-1 Težina pojedinih kriterijuma u modelima izvrsnosti 13.2.4
13-2 Veza koncepata i krietrijuma poslovne izvrsnosti 13.4
14-1 Matrični dijagrami 14.2.4
14-2 Nivoi defekata 14.3.1
14-3 Eksperiment izdržljivosti automobilskih guma 14.3.3
1.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Integrisani menadžment kvaliteta – teorija i praksa”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možda će vam se takođe svideti…