Građevinski materijali 2

1.190rsd

  • EUR: 10 €

Autor: Dragica Jevtić, Mihailo Muravljov

Izdavač: Akademska misao

Godina: 2014

Povez: broš

Broj strana: 209

Format: B5

Nema na zalihi

SKU: 00272 Kategorije: , Product ID: 2065

Opis

Budući da je ova knjiga u prvom redu namenjena studentima Građevinskog fakulteta u Beogradu upisanim na Odsek za planiranje i građenje naselja (PGN) koji u V semestru slušaju predmet Građevinski materijali 2, njen sadržaj je u potpunosti usklađen sa ahuelnim programom nastave iz tog predmeta. Čitalac će svakako zapaziti da knjiga, što znači i materija koja se izlaže kroz nastavu iz navedenog predmeta predstavlja određeno proširivanje gradiva iz osnovnog kursa Građevinskih materijala – predmeta koji se sluša u III i IV semestru. Ovo proširivanje, a u nekim slučajevima i produbljivanje je na liniji profilisanja studenata PGN odseka u stručnjake koji će se. u budućoj profesionalnoj praksi, češće od građevinskih inženjera koji su diplomirali na drugim odsecima Građevinskog fakulteta, sretati sa specifičnim materijalima i proizvodima. Po mišljenju autora, to su baš rnogi od materijala i proizvoda koji se obrađuju u ovoj knjizi i koji, zajedno sa građevinskim materijalima obrađenim u osnovnom lcursu, predstavljaju nezaobilazne materijalne komponente svih objekata koji se podižu u gradovima i služe za potrebe njihovih stanovnika.

Osnovna poglavlja Građevinskih materijala 2 su: Fina građevinska keramika, Staklo i materijali na bazi mineralnih rastopa, Silikatni materijali i proizvodi, Specijalni betoni i malieri, Obojeni metali i legure, Plastične mase, Materijali i sistemi za antikorozionu zaštitu i Lepkovi. Kao što se vidi, radi se o oblastima koje su u većoj ili manjoj meri ostale van osnovnog kursa Građevinskih materijala, a koje su nesumnjivo značajne sa gledišta građevinske prakse.

Kao i u osnovnom kursu, i izlaganja u ovoj knjizi zasnivaju se na konceptu prema kome se sva svojstva materijala mogu posmatrati kao funkcije sastava i strukture, pri čemu, logično, stoji neosporna činjenica da na formiranje strukture bitno utiču i parametri vezani zatehnologiju proizvodnje konkretnog materijala.

Ovde treba posebno istaći da su u knjizi, daleko više nego u osnovnom kursu, obrađivana i pitanja praktične primene pojedinih materijala. U ovom kontekstu treba razumeti i rnđenje u tekst posebnih delova koji prate pojedina poglavlja, a koji nose naslove Vežbanja. U ovim delovima, u vezi sa praktičnom primenom pojedinih materijala, a i radi boljeg shvatanja problematike lcoja se izlaže, obrađen je izvestan broj numeričkihh primera, aprezentiran je i niz eksperimentalnih ispitivanja sa analizom rezultata i zaključcima.

Mada koncipirana da bude prevashodno udžbenička literatura, ova knjiga, čini se, moze da bude od koristi i svim stručnjacima koji se šire bave problematikom građevinskih materijala. Naime, tek sa materijom koja se izlaže u knjizi, a za koju je već rečeno da u određenoj meri predstavlja proširenje i dopunu osnovnog kursa Građevinskih materijala, naučna disciplina o kojoj je reč može da se smatra dovoljno zaokruženom na nivou školskih programa i potreba inženjerske prakse. Drugim rečima, tek se sa oba predmeta iz oblasti materijala koji figurišu u nastavnom planu Građevinskog fakulteta u Beogradu (Građevinski materijali 1 i Građevinski materijali 2), i uz literaturu koja će ih “pokrivati”, stvaraju uslovi kako za adekvatnije profilisanje studenata – budućih stručnjaka u oblasti planiranja i građenja naselja, tako i za dodatno edukovanje diplomiranih građevinshh irdenjera i svih drugih kojima predmetna problematika predstavlja interes, odnosno bitno opredeljenje u profesionalnom angažmanu.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Građevinski materijali 2”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možda će vam se takođe svideti…